Taidehistoria ja taidekasvatus

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
  2. Suunnittele opintosi. 
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

2 Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

  • TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä (5 op)
  • TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet (5 op)
  • TAIP1106 Taide ja yleisöt (5 op)
  • TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia (5 op)
  • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto, 5 op
  • TAIP1107 Suomen taiteen historia (5 op)

Lukuvuonna 2020 - 2021 jokaisen opintojakson suoritustapa on oppimistehtävä. Tyypillisesti oppimistehtävässä opiskelija tekee itsenäisesti, oman aikataulunsa mukaisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä.

Taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnot ovat suoritettavissa etänä verkon välityksellä.

Huomioi opintoja suunnitellessasi, että etenkin Suomen taiteen historian jakson TAIP1107 kirjallisuuden saatavuus voi olla joidenkin paikkakuntien kirjastoissa rajallinen. Kirjallisuuden kaukolainaus onnistuu yleensä hyvin, mutta varaa tähän riittävästi aikaa.

Tutustu lukuvuoden 2022 - 2023 opetusohjelman suunnitelmaan (kuva alla).

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Suosittelemme, että aloitat opinnot jaksolla TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä (5 op) tai TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet (5 op). Opinnot on kuitenkin mahdollista tehdä myös muussa itselle sopivassa järjestyksessä.

Huomioithan, että suurin osa opintojaksoista on tarjolla vain kerran lukuvuodessa. Tutustu siis jo hyvissä ajoin opintojaksojen aikatauluihin Opintotarjontamme-välilehdellä. TAIP1105 järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Alla olevassa kuvassa on esitetty lukuvuoden 2020 - 2021 opintojaksojen sijoittumisen ajankohdat ja malliesimerkki suoritusjärjestyksestä.

Voi ladata tämän yllä olevan suoritusten malliaikataulun omalle koneellesi.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.

Opintojakson sisältöihin, suoritustapoihin tai opintojen ajoittamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Teija Luukkanen-Hirvikoski, teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi