VTESYVLTE Valmennus- ja testausopin syventävät opinnot (67 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Tämän osaamisalueen opintojaksot käytyään opiskelija hahmottaa tiedettä kokonaisuutena ja tuntee tutkimuksen teon eri vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen liikuntabiologisen ongelman ratkaisemiseksi sekä ymmärtää liikuntateknologian ja ihmisen toiminnan välisen rajapinnan, puutteet ja vahvuudet. Opiskelija osaa valita tutkimukseen tarkoituksenmukaiset kvantitatiiviset menetelmät ja raportoida toteuttamansa tutkimuksen tulokset hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Rakenne

Valitse kaikki (67 op)