YLAAIP Laskentatoimen aineopinnot (53 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan, talousohjauksen sekä opiskelijan valitsemien laskentatoimen erityiskysymysten (konsernitilinpäätös, tilintarkastus, rahoitus, tietojärjestelmät) opinnoista.

Osaamistavoitteet

Laskentatoimen pääaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuuden (53 op) suoritettuaan opiskelija tuntee ja tietää laskentatoimen keskeisten osa-alueiden rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Rakenne

Valitse kaikki (53 op)