JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä
- tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia
- hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet
- osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Lisätietoja

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Oppimateriaalit

Mikä tahansa lukion pitkän matematiikan oppikirjasarja.
Kaija Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi (kirja tai verkkomoniste)
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Kirjallisuus

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus