JSBY4130 Vastuullinen sijoittaminen (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisen sijoittamisen perusteisiin. Saat tietoa vastuullisen sijoittamisen käsitteistä, periaatteista ja keskeisistä menetelmistä. Opit myös, mikä on eri sidosryhmien rooli vastuullisessa sijoittamisessa ja kestävässä rahoituksessa sekä hahmotat vastuullisuuden yhteyttä sijoitusten tuottoon ja riskiin.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät vastuullisen sijoittamisen keskeisiin käsitteisiin, periaatteisiin ja menetelmiin, instituutiosijoittajien vastuullisen sijoittamisen käytänteisiin, EU-taksonomian ja EU:n kestävän rahoituksen strategiaan, sidosryhmien merkitykseen vastuullisessa sijoittamisessa, vastuullisen sijoittamisen tuottovaikutuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • vastuullisen sijoittamisen keskeiset käsitteet, periaatteet ja menetelmät
  • ymmärtää kestävän rahoituksen roolin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä
  • arvioida eri sidosryhmien odotuksia yritysten vastuullisuudesta
  • hahmottaa vastuullisuuden yhteyden sijoitusten tuottoihin

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Oppimateriaalit

· Luentotallenteet

· Opettajan erikseen kurssin aikana ilmoittamat artikkelit ja muu kirjallisuus

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja