JYUM006 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Valmentaminen pienryhmäohjaajan tehtäviin ja toimiminen pienryhmäohjaajana.

Osaamistavoitteet

Pienryhmäohjaajana toimittuaan opiskelija

· tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa tutorina

· tietää perusteet pienryhmäohjaajana toimimisesta ja osaa suunnitella tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena

· osaa ohjata uusia opiskelijoita hakemaan lisää tietoja oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja

· osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien opiskelijoiden kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen koulutuksiin, pienryhmäohjaus (suositus 10-15 h) ja raportin kirjoittaminen. Raportti jätetään oman tiedekunnan opintopäällikölle ja siitä tulee käydä ilmi, miten opiskelija on osallistunut koulutuksiin ja miten hän on pienryhmäänsä ohjannut sekä mitä oppinut.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää pienryhmän ohjaajana toimimista, koulutusleiriin (2 pv) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (7 h) osallistumista sekä raportin laatimista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta