KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkokurssilla. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Oppimistehtävä:

Verkkokurssi: