KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (6 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: