LTKJ1005 Esitykset kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kansalliseen tai kansainväliseen kongressiin (oma posteriesitys tai suullinen esitys). Esitys omasta tutkimuksestaan suullisena tai posteriesityksenä kotimaisessa kongressissa 1 op, kansainvälisessä kongressissa 2 op.

Osaamistavoitteet

Jatko-opiskelija

  • saa kokemusta tieteellisen tutkimuksen suullisesta ja/tai posteriesityksestä vuorovaikutuksessa kansainvälisessä tutkijayhteisössä.
  • osallistuessaan kongressiin tutustuu viimeisimpään huippututkimukseen ja tutkimuksen nykytilaan
  • verkostoituu ammatillisesti ja kansainvälisesti muiden jatko-opiskelijoiden sekä alansa kokeneempien tutkijoiden kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus