LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojaksoja koskevaa ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa lukuvuoden aikana epidemiatilanne huomioiden. Muutoksia voi tulla ensisijaisesti lähitentteihin ja reaaliaikaiseen lähiopetukseen.

Tutustu syksyn suoritustapoihin ja ilmoittaudu: