LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin