LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen.