NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu lv. 2021-2022 suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Oppimistehtävä:

Verkkotentti: