TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: