VTEP1011 Urheilujohtamisen perusteet (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Opiskelija perehtyy urheiluvalmennuksen johtamiseen

Kuvaus

Sisältö

Urheilujohtamiseen perehtyminen oppikirjojen avulla

Suoritustavat

Kirjallisuuden tenttiminen tai muu vastaava suoritustapa

Arviointiperusteet

Kirjallisuuden tenttiminen (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • ymmärtää urheilujärjestöissä käytettäviä johtamisperiaatteita

  • ymmärtää urheilujohtamisen teoreettiset perusteet ja sen sovellukset urheiluorganisaatioissa

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

Edeltävät kurssit

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Robert Baker, R. & Esherick, C. 2013 Fundamentals of Sport Management. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (264 s.). ISBN: 9780736091084

ja

David Scott, D. 2014 Contemporary Leadership in Sport Organizations. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (264 s.). ISBN: 9780736096423

Tai vaihtoehtoisesti:

Lussier, R & Kimball, D. 2019 Applied Sport Management Skills 3rd Edition. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (528 s.). ISBN: 9781492570158

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjallisuuden tenttiminen tai muu vastaava suoritustapa
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden tenttiminen 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus