XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on perehtyä venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sen historiaan ja nykypäivään.


Osaamistavoitteet

Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin, sen historian ja nykypäivän tuntemus ja taito toimia niiden sanelemissa ympyröissä.

Lisätietoja

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Esitietojen kuvaus

Edeltävänä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden aineisto

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelijat tekevät tutkielman jostakin Venäjään liittyvästä aiheesta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta