YCCA2190 Current trends in corporate communication (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tämä opintojakso johdattelee viestinnän johtamisen vaihtuviin aiheisiin. Opintojakso tarjoaa käytännönläheistä ja teoriapohjaista tietoa valituista aiheista, jotka ovat merkityksellisiä organisaatioiden viestintään liittyvien haasteiden ymmärtämiseksi nykyhetkessä. 

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

  • Ymmärtää peruskäsitteet käsiteltävään viestinnän ilmiöön liittyen

  • Pystyy arvioimaan opiskeltavan aiheen merkityksellisyyttä viestinnän johtamisen kentällä 

  • Kykenee etsimään ja hyödyntämään ajankohtaista tietoa trendaavista (tutkimus)aiheista viestinnän johtamisen alalla

  • On valmis kriittisesti pohtimaan ja huomioimaan erilaisia näkökulmia 


Esitietojen kuvaus

Pakolliset esitiedot: Johdatus viestinnän johtamiseen / Introduction to Corporate Communication


Suositellut esitiedot: Basic Business Studies -opintokokonaisuus

Oppimateriaalit

Julkaistaan opintojakson alkaessa. Vaihtuvat vuosittain.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen osallistuminen ajankohtaisiin viestinnän seminaareihin tai luennoille. Vähintään 10 luentoa/tilaisuutta, jotka raportoidaan kirjallisuutta reflektoiden oppimispäiväkirjassa.
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Osallistuminen luentoihin, 80 % läsnäolo
Arviointiperusteet:
Essee
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta