YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin