YRIA900 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Ei suoritustapoja