Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuli

Näin aloitan opintoni

Moduulissa / opintokokonaisuudessa perehdytään terveyden edistämisen ilmiöön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Opinnoissa tarkastellaan terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja tutkimustietoa sekä niiden hyödyntämistä terveyden edistämistoimien suunnittelussa.

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuliin / opintokokonaisuuteen kuuluu 4 opintojaksoa.

  • Opinnot aloitetaan TTIP1002 Terveyden edistäminen opintojaksosta.
  • Tämän jälkeen suoritetaan TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu ja TTIA1003 Terveysviestintä opintojaksot.
  • Moduulin viimeisenä opintojaksona opiskellaan TERS1006 Terveyden edistämisen ydinosaaminen opintojakso.

Terveyden edistäminen opintojakso on perusopintotasoinen opintojakso, Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu ja Terveysviestintä opintojaksot ovat aineopintotasoisia opintojaksoja ja Terveyden edistämisen ydinosaaminen opintojakso on syventävä opintojakso.

Kun olet suorittanut kaikki neljä opintokokonaisuuteen kuuluvaa opintojaksoa, sinulla on valmis opintokokonaisuus, jonka voit hyödyntää valinnaisiksi opinnoiksi muihin oppiaineisiin tai tutkintoihin. Opintokokonaisuudella voit myös perustella terveyden edistämisen osaamistasi työnhakutilanteessa.